Tutustu PEABiin Kuvakaruselli Kuvakaruselli Kartta Kartta

LEED -muutakin kuin energiatehokkuutta

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on maailman tunnetuin rakennuksille suunnattu ympäristösertifikaatti, joka on ollut käytössä lähes 15 vuotta. 

Sekä asiakkaat että sijoittajat ovat nykyisin kiinnostuneita ympäristö- ja energianäkökulmasta. Siitä, miten hyvin rakennus vastaa ajan vihreisiin haasteisiin, pääsee selville muun muassa kansainvälisten luokitusten kautta. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on arvostettu kansainvälinen luokitus, joka voidaan myöntää kohteelle, jonka suunnittelussa, rakentamisessa ja energiataloudessa ympäristöarvot on huomioitu tiukkojen kriteerien mukaisesti.

Moveres Business Gardenista Pohjoismaiden ensimmäinen LEED-uudisrakennus

Peabin rakentama Moveres Business Garden on ensimmäinen pohjoismainen toimistorakennus, joka on saanut LEED-sertifikaatin. Rakennuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä noudatetaan LEED-ohjeistusta. Sertifikaatin myöntämisprosessi alkoi rakennuksen valmistuttua helmikuussa 2009 ja sertifikaatti myönnettiin elokuussa samana vuonna.

LEED on vapaaehtoinen, kolmannen tahon myöntämä ympäristösertifikaatti, jonka perusteella suunniteltu ja rakennettu talo on toteutettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Moveres Business Gardenin sijainti joustavien julkisten yhteyksien päässä, hyvä sisäilmanlaatu, energiatehokkuus ja useat muut seikat puolsivat LEEDin myöntämistä rakennukselle.

”Green buildning”-määritelmä liitettynä energiatehokkuuteen esiintyy julkisessa keskustelussa usein. Energiatehokkuuteen keskitytään niin paljon, että muut ympäristöystävällisen rakentamiseen liittyvät keskeiset seikat jäävät usein liian vähälle huomiolle. LEED-järjestelmä huomioi rakennuksen ympäristövaikutukset monia muita järjestelmiä monipuolisemmin sillä mm. sijainnilla on rakennusta suunniteltaessa ratkaiseva merkitys energiatehokkuuden lisäksi.

LEEDin jalkauttamiseksi Peabilla järjestetään sisäisiä workshoppeja. Kiinteistöliiketoiminnan osasto toimii Suomessa kehityksen airueena. Ruotsin yksikössä toimii koko konsernin ympäristöpäällikkö. Ruotsissa on myös tehty LEEDin mukaisia rakennuksia, ja kokemukset ovat rohkaisevia. Peab Oy ei Suomessakaan jätä LEED-rakentamista pilottikohteeseensa, vaan suunnitelmissa on jo uusi kohde Espoossa. 

Peab haluaa olla Suomessa ensimmäisten rakennusalan yritysten joukossa viemässä ympäristöasioita eteenpäin. Meille on tärkeä luoda elinympäristö, joka kestää kymmeniä vuosia.

Ympäristömyönteisen rakentamisen ja LEED-sertifioinnin hyödyt

LEED-sertifioitujen projektien hyöty tulee esille ympäristönäkökohtien lisäksi kustannussäästöjen ja käyttäjäystävällisyyden muodossa. Rakennukset ovat muun muassa energiaystävällisempiä, sisäilmanlaadultaan parempia sekä sijainniltaan ympäristöystävällisempiä liikkumistapoja suosivia. Ympäristösertifikaatti on luotettava mittari ympäristöystävällisemmästä rakentamisesta, koska se on kolmannen osapuolen laatima, vahvistama ja tarkastama.

Yleisesti ympäristömyönteisen rakentamisen hyötyinä, joihin myös LEED-projekteissa tähdätään, voidaan U.S Green Buildning Councilin (USGBC) mukaan pitää seuraavia asioita:

Ympäristöhyödyt:

Luonnonvarojen säästyminen

Jätteen määrän väheneminen

Ilman- ja vedenlaadun paraneminen

Taloudelliset hyödyt:

Kustannusten väheneminen

Sijoitetun pääoman tuoton paraneminen

Työntekijöiden tyytyväisyyden ja tuottavuuden paraneminen

Elinkaaren aikainen taloudellisen tehokkuuden paraneminen

Terveydelliset ja yhteisölliset hyödyt:

Sisäilman laadun, lämpötilan vaihteluiden ja akustiikan paraneminen

Rakennuksen käyttäjän terveyden ja mukavuuden paraneminen

Tarpeettoman paikallisliikenteen määrän minimointi

Elämänlaadun paraneminen yleisellä tasolla

Lähde: www.usgbc.org

Jaa ystävälle: Facebook Twitter LinkedIn
EPiTrace logger