Tutustu PEABiin Kuvakaruselli Kuvakaruselli Kartta Kartta
johtokunta

Johto ja hallinto

Peab Oy on Peab -konsernin täysin omistama tytäryhtiö. Emoyhtiö noteerataan Tukholman pörssissä (NASDAQ OMX) ja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä. Peab Oy:ssä toiminnalliset vastuut ja velvollisuudet määräytyvät yhtiöjärjestyksen mukaan, sekä konsernissa noudatettavan hyvän hallinto– ja liiketoimintatavan periaatteiden mukaisesti. Toiminnalliset vastuut ja velvollisuudet ovat viime kädessä yhtiön toimielimillä, jotka ovat yhtiökokous, yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä.

EPiTrace logger