Tutustu PEABiin Kuvakaruselli Kuvakaruselli Kartta Kartta

Ympäristösertifikaatit

Peab työskentelee kaikkien kansainvälisten ympäristösertifikaattien parissa.
Maailmalla niistä tunnetuin on U.S Green Building Councilin myöntämä LEED.
Itse kehittämämme kohteet rakennetaan LEED-sertifikaatin mukaisiksi.

LEED on muutakin kuin energiatehokkuutta

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on maailman tunnetuin rakennuksille suunnattu ympäristösertifikaatti, joka on ollut käytössä lähes 15 vuotta. Peab Oy:ssä pohdittiin aluksi myös muita vaihtoehtoja, mutta LEEDin monipuolisuus sekä maailmanlaajuinen tunnettuus myös ulkomaalaisten asiakkaiden joukossa puolsi LEEDiä.

LEED on vapaaehtoinen, kolmannen tahon myöntämä ympäristösertifikaatti, jonka perusteella suunniteltu ja rakennettu talo on toteutettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. – Moveres Business Gardenin sijainti joustavien julkisten yhteyksien päässä, hyvä sisäilmanlaatu, energiatehokkuus ja useat muut seikat ovat laaja ja monipuolinen todiste tästä.
”Green buildning”-määritelmä liitettynä energiatehokkuuteen esiintyy julkisessa keskustelussa usein. Energiatehokkuuteen keskitytään niin paljon, että muut ympäristöystävällisen rakentamiseen liittyvät keskeiset seikat jäävät usein liian vähälle huomiolle. - LEED-ajattelussa esimerkiksi sijainnilla on rakennusta suunniteltaessa ratkaiseva merkitys energiatehokkuuden lisäksi. Systeemi on nerokas, koska se on hyvin monipuolinen. Useissa muissa ympäristöluokitusjärjestelmissä voi saada hyvät pisteet, vaikka energiatehokas talo on rakennettu keskelle peltoa.

 Moveres Business Garden on Peab Oy:n pilottikohde LEED-sertifioinnissa. Se on myös ensimmäinen toimistorakennus Pohjoismaissa, joka kyseisen sertifikaatin sai. Päätös sertifikaatin hakemisesta ei syntynyt aivan prosessin alkuvaiheessa, mutta lähes kaikkeen on voitu silti vaikuttaa.  Materiaalien käyttö on ollut tehokasta, materiaalivalinnat mahdollisimman ekologisia, ja muun muassa sähkösopimukset on tilattu vihreänä sähkönä.
LEED -vaihtoehdoista (LEED rating systems) Pitäjänmäellä toteutettu Core and Shell- malli sopii kaikista parhaiten uudisrakennuskohteisiin. Kun rakennusta suunnitellaan ja tehdään, lopullisista käyttäjistä ei ole vielä varmuutta. Tämä on huomioitu kyseisessä vaihtoehdossa.

Turun Pitkämäkeen keväällä 2014 valmistunut kahdeksankerroksinen Nereis Business Garden on korkeatasoinen toimistorakennus. Peabin arvot korostavat ilmaston kannalta järkeviä rakennusratkaisuja ja aloitteellista uudistumista. Ne ovat tuoneet uudelle rakennukselle tiukkojen kriteerien perusteella myönnettävän LEED Gold -sertifikaatin.
Toimistotalon käyttäjille LEED sertifiointi tarkoittaa muun muassa miellyttävää ja terveellistä työympäristöä.
Erityistä huomiota on kiinnitetty puhtaaseen sisäilmaan, lämpötilan tasaisuuteen, hyvään akustiikkaan ja valaistukseen. Vuokralaiset voivat myös itse vaikuttaa omien tilojensa energiankulutukseen kustannuksiin seuraamalla sähkön-, lämmön- ja vedenkulutustaan sekä säätämällä lämmitystä ja jäähdytystä.
Myös liikenteellisesti hyvä sijainti on tärkeä ympäristö- ja viihtyvyystekijä ja helpottaa logistiikkaa ja työmatkaliikennettä. Turun kauppatorille on matkaa alle kolme kilometriä ja rautatieasema ja satama ovat lähietäisyydellä. Nereis Business Gardeniin pääsee hyvin kaikista ilmansuunnista ja myös julkisilla kulkuvälineillä. Perille on pyörätie ja alakerrassa on pyöräsuoja sekä peseytymis- ja pukeutumistiloja henkilökunnalle. Kauppoja ja muita palveluja löytyy vastapäätä ja postikeskus on aivan vieressä.
Varsinaisten toimistotilojen lisäksi talon vuokralaisille on tarjolla hyvät, nykyaikaiset palvelut. Katutason neuvottelutiloista voi vuokrata satunnaiseen käyttöön isompia, hyvin varustettuja kokoushuoneita.

LEED -sertifikaattia on mahdollista hakea myös asuinrakennuksille, julkisille rakennuksille ja asuinalueille. Varsinkin Yhdysvalloissa ollaan tässä asiassa pitkällä. Yritykset ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa paljon valveutuneimpia LEED-myönteisessä rakentamistavassa. Myös kaupungit ja kunnat tukevat siellä voimakkaasti tämän tyyppistä rakentamista.

Peabilla halutaan kuitenkin ensin tutkia, kuinka LEED toimii toimistorakennuksen osalta. Käyttäjäkokemuksia saadaan rakennuksessa toimivilta yrityksiltä, jotka täydentävät LEEDin lisäksi ympäristöajatteluaan muiden ympäristöperiaatteiden mukaisesti.

Ympäristömyönteisen rakentamisen ja LEED-sertifioinnin hyödyt

Ympäristömyönteisen rakentamisen hyötyinä, joihin Peabin projekteissa tähdätään, voidaan pitää seuraavia asioita:

Ympäristöhyödyt:

• Luonnonvarojen säästyminen

• Jätteen määrän väheneminen

• Ilman- ja vedenlaadun paraneminen

Taloudelliset hyödyt:

• Kustannusten väheneminen

• Sijoitetun pääoman tuoton paraneminen

• Työntekijöiden tyytyväisyyden ja tuottavuuden paraneminen

• Elinkaaren aikainen taloudellisen tehokkuuden paraneminen

Terveydelliset ja yhteisölliset hyödyt:

• Sisäilman laadun, lämpötilan vaihteluiden ja akustiikan paraneminen

• Rakennuksen käyttäjän terveyden ja mukavuuden paraneminen

• Tarpeettoman paikallisliikenteen määrän minimointi

• Elämänlaadun paraneminen yleisellä tasolla

Peab Oy on perustajajäsenenä Green Building Council Finlandissa, joka perustettiin kokoamaan kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustamaan jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

FIGBC:n tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, tietopalvelua ja kehitystoimintaa.

Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu ammattimaisesti toimivia kiinteistöjen omistajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen käyttäjiä, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajia, suunnittelijoita rakentajia sekä kaupallisia ja teollisia yrityksiä. Perustajajäseniä yhdistyksellä on 29.

Jaa ystävälle: Facebook Twitter LinkedIn

Lue myös

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on arvostettu kansainvälinen luokitus, joka voidaan myöntää kohteelle, jonka suunnittelussa, rakentamisessa ja energiataloudessa ympäristöarvot on huomioitu tiukkojen kriteerien mukaisesti.

>> lue lisää LEEDistä

EPiTrace logger