Tutustu PEABiin Kuvakaruselli Kuvakaruselli Kartta Kartta

Turvallisuus

Peab Oy:n työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on sertifioitu Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. Sertifikaatti varmentaa, että järjestelmämme täyttää OHSAS 18001 standardin vaatimukset.

Peab Oy:n työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

  • Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden paras työnantaja. Turvallisuuteen liittyvät asiat on sisällytetty osaksi päivittäisiä prosessejamme ja eri järjestelmiämme. Panostamme turvallisuustyössämme ennalta ehkäisevään toimintaan. Tunnistamme järjestelmällisesti toimintamme turvallisuusriskit ja poistamme tai minimoimme ne.
  • Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä parannamme jatkuvasti toimintaamme. Seuraamme dokumentoidusti toiminnassamme sattuvia tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sekä tiedotamme niistä avoimesti.
  • Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen. Noudatamme toiminnassamme lain vähimmäistason ylittäviä vaatimuksia. Jatkuvan ja säännöllisen koulutuksen ja seurannan avulla edistämme henkilökunnan turvallisuusasenteita ja kehitämme turvallisempia toimintatapoja.

Turvallisuusviikot 2013

Työturvallisuus ennen kaikkea, vuoropuhelua Peabin työmailla!

Työturvallisuusasioissa tulee olla hereillä!

Jaa ystävälle: Facebook Twitter LinkedIn

Yhteyshenkilö

Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö

Marko Kilpeläinen
+358 40 5701 090
marko.kilpelainen@peab.fi

lue lisää

EPiTrace logger